Så här jobbar vi

Foto: Olof Holdar

Ornö skola är en mindre skola med en grupp för elever i åk F-6. Skolans team utgörs av två lärare och medarbetare på fritidshemmet samt vaktmästare. I samma enhet finns också förskola som skolan samverkar med. De äldre eleverna besöker Dalarö för undervisning i slöjd och idrott.

Hög måluppfyllelse styr

Vår vision om hög måluppfyllelse styr insatserna mot varje elev. Lärare och medarbetare på fritids arbetar tillsammans för att varje dag i skolan ska vara innehållsrik och väl avstämd med arbete – rörelse – vila för våra elever. Då eleverna går i en åldersblandad grupp läser de vissa ämnen/områden gemensamt, bl.a. No- och So-ämnen. Naturen och havet är en del av vår verklighet och ett genomgående tema. Vi utnyttjar naturen på många sätt. Strand, hav och skog i närheten används i undervisningen genom hela skoltiden.

Musikundervisningen central

På Ornö skola har musikundervisningen en central plats. Sång och teori varvas med instrumentalundervisning. Vid lucia och sommaravslutning uppträder alla elever för föräldrar och andra intresserade.

Aktiva raster

Rasterna är viktiga i skolan och teamet ser till att rasterna är trevliga och aktiva stunder för alla elever. Man kan spela fotboll, basket, gunga på gungorna eller leka lekar. Det finns redskap att tillgå i uteförrådet. Eleverna möter även förskolans barn under dagen.

Lunch serveras på Ornö krog.

Senast uppdaterad: 3 september 2018