Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet, studiero och inflytande

Här arbetar vi aktivt för bästa möjliga trivsel och gemenskap, både för elever och personal.

Foto: Olof Holdar

På Skärgårdsskolorna ska vi aktivt arbeta för att främja likabehandling och en trygg skola på alla nivåer, från förskoleklass till ledning oavsett om det gäller elever eller vuxna.

  • Alla ska känna att de blir respekterade.
  • Alla ska känna sig trygga i skolan.
  • Alla elever ska veta vem de ska vända sig till då de själva eller någon kamrat behöver hjälp.
  • Alla vuxna på skolan ska medvetet och engagerat arbeta för att planen mot diskriminering och kränkande behandling följs.

På skolan finns också ett trygghetsteam.

Senast uppdaterad: 13 mars 2021