Ombyggnation Ornö skola 2019

Kommunstyrelsen har beslutat att Ornö skola ska rivas och att en ny skola ska byggas på samma plats. Planen är att den ska stå klar under 2019 med inflytt vecka 9 2020.

Den nya skolan ska utvändigt ha liknande utseende och stå på samma plats som den gamla för att smälta in i kulturmiljön. Byggnaden kommer som i dag rymma både förskola och grundskola, och till ytan vara lika stor som den gamla. Planlösningen kommer dock vara bättre vilket innebär att kapaciteten kan utökas från 30 till 40-45 elever.

Möjligt att få rivningstillstånd

Skälet till att riva skolan är bland annat att byggmaterialet inomhus har varit fuktskadat och insektangripet samt att det funnits fukt i husgrunden.

Ett renoveringsarbete inleddes 2017 av den gamla byggnaden, men det visade sig att renoveringsåtgärderna som behövdes var mer omfattande, tidsödande och kostsamma än vad som gick att förutse till en början. Det berodde i sin tur på att nya miljökrav och de byggnadstekniska förändringar som krävdes för att kunna bevara den gamla konstruktionen var mycket svåra att hantera. Det kostar dessutom lika mycket att renovera som att bygga nytt. Idag är det också möjligt att få rivningstillstånd. Det bedömdes tidigare som omöjligt eller mycket svårt att få ett sådant tillstånd med anledning av byggnadens kulturhistoriska värde.

Paviljong för förskolebarnen

Under ombyggnadsarbetet går förskolebarnen och grundskoleeleverna i Klockargården, en byggnad som ligger intill Ornö skola. Hösten 2018 har elevantalet att ökat vilket inneburit att Klockargården inte räckt till. Därför har kommunen satt upp en tillfällig paviljong där delar av verksamheten är förlagd tills dess att den nya byggnaden ska stå klar. 

Om Ornö skola

Ornö skola byggdes 1907 är en av Haninge kommuns fyra skärgårdsskolor. Den rymmer förskola och grundskola, F–6. Haninge kommun äger skolan och Tornberget förvaltar byggnaden åt kommunen.

Tidsplan

  • Inhängning av platsen har uppförts vecka 4 med start av markarbeten för nya skolbyggnaden vecka 5. 
  • Slutbesiktning är planerad 2019-12-05
  • Inflytt av verksamhet skola och förskola planeras till vecka 9 2020.

Kontakt för den här sidan: ornoskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 april 2019